Verkeersschool LinneVerkeersschool Linne
Verkeersschool Linne

Uw privacy

Privacy statement
Verkeersschool Linne

Verkeersschool Linne houdt zich in alle gevallen aan de wet- en regelgeving, waaronder de AVG (algemene verordening gegevensbescherming)

Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:
 • Vragen om uw toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw      persoonsgegevens;
 • Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt: 
  • Op het inschrijfformulier vragen wij slechts naar díe persoonsgegevens die nodig zijn voor een goed verloop van de theoretische en/of praktische opleiding.
  • Op de vorderingenkaart staan slechts de persoonsgegevens die strikt noodzakelijk zijn voor een goed verloop van de praktijkopleiding.
  • Op het formulier 'voorbeeld gezondheidsverklaring' vragen wij naar medische gegevens. Deze vragen zijn niet inhoudelijk te beantwoorden, maar slechts met ja/nee. Wij laten u deze verklaring invullen om te bepalen of we veilig van start kunnen gaan en op welk moment u bij het CBr de originele gezondheidsverklaring in moet dienen.
 • Uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt noodzakelijk;
 • Uw persoonsgegevens slechts in papiervorm bewaren op een plaats die alleen toegankelijk is voor de eigenaren van Verkeersschool Linne;
 • Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren;
 • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit noodzakelijk is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn vertsrekt.

Als Verkeersschool Linne zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. U heeft recht op inzage en verbetering. 

Vragen om inzage in of om verwijdering van uw persoonsgegevens kunt u richten aan Verkeersschool Linne.